Header Ads

Galeyan ne demektir?


          Galeyan kelimesi günlük hayatımızda aşırı derecede coşkuya kapılmak, ayaklanmak gibi anlamlarda kullanılsa da  "Galeyan" aslında bir mutfak deyimidir. Kaynama anlamına gelir. "Galeyana gelmek" ise kaynamaya başlamaktır. Kökeni eski Arapça ġaleyān kelimesinden gelmektedir.

          Ek Bilgi: Azerbaycan'da nargileye "Galyan" denir. Nargile'nin fokurdaması ile kaynama (galeyan) arasındaki benzerlikten dolayı bu isim verildiği tahmin edilmektedir.

1 yorum: