Header Ads

Asperger Sendromu nedir?


          Yaygın gelişimsel bozukluklardan (PDD) biri olarak kabul edilir. Asperger Sendromu hastalarının temel sorunları, sosyal becerilerdedir. Toplumsal iletişimi sağlamak için kullanılan mimik, jest, göz teması kurma gibi becerilerde yetersizlikleri vardır. Asperger Sendromu olan çocuklarda, otistik çocuklardan farklı olarak, konuşma 2 yaşından önce başlar. Dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıyla otizmli çocuklardan ayrılırlar. Asperger sendromlu çoğu çocuk; müzik ya da matematik gibi belirli bir alanda kabul edilir şekilde yeteneklidir.

          Asperger Sendromu, adını 1944 yılında bozukluğu ilk tanımlayan Avusturyalı çocuk doktoru olan Hans Asperger'den almıştır. Asperger, 1944 yılında tedavi için gelen sözel olmayan iletişim becerileri eksik, yaşıtlarıyla empati kuramayan ve fiziksel olarak sakar olan çocukları tanımlamıştır. Ancak çok zaman sonrasına kadar bile belirgin bir bozukluk olarak fark edilmemiş ve 50 yıl sonra resmi olarak tanınmıştır.

          Asperger bozukluğu olan çocukların genellikle tarih, coğrafya, astronomi, satranç gibi belli bir ilgi alanı vardır. Bu konularda derin bilgi sahibi olurlar ve dikkatlerini derinlemesine bu konulara verebilirler. Diğer insanlarla iletişim kurmak için çaba göstermezken, ilgi duydukları konu açıldığında katılımları artar. İletişim kurduklarında karşısındakilerin beklentilerini algılamakta yetersizlik göze çarpar ve bu sebeple onları sıkabilirler.

          İlkokul çağlarında göz temasının azlığı dikkat çekicidir. Genellikle spora yatkın olmayan, hatta bazen sakar veya beceriksiz çocuklar olarak tarif edilebilirler. Yürüyüşleri alışılmışın dışında olabilir. Sosyal becerileri iyi olmadığı için sınıfta yalnız kalabilirler ve bu onlarda mutsuzluğa sebep olabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile birlikte görünmesine azımsanamayacak derecede sık rastlanır.

          Ergenlik, bu çocuklar için riskli bir dönemdir. Sosyal ilişkiler kurmakta zorlandığı için kendini yaşıtlarıyla kıyaslaması ve bunun sonucu yetersizlik duygusu yaşaması sıkça görüşebilir. Akranlarının dışlayıcı tavırlarıyla karşılaşırsa içine kapanarak agresif tavırlar sergileyebilir. Uyum bozuklukları ve depresyona bu dönemde sık rastlanır.


          Araştırmalar, Asperger sendromunun genetik kökenli olduğunu desteklese ve beynin özel bölgelerinde yapısal ve işlevsel farklılıklar tespit etmiş olsa da AS'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Asperger sendromu, önlemez veya tamamen yok edilemez ancak erken teşhis ve tedavi ile kişinin faaliyetleri ve yaşam kalitesi geliştirilebilir. Asperger sendromu için tek bir tedavi yoktur, tedavinin ana yöntemi davranışsal terapidir ve zayıf iletişim becerileri, takıntılı ya da yineleyici rutinler ve sakarlık gibi özel bozukluklar üzerine yoğunlaşır.

          Asperger sendromu olan insan sayısı tam olarak bilinmemektedir. Otizmden daha genel bir durum olduğu için tahminlere göre Amerika ve Kanada'da her 5 bin çocuktan birinde görüldüğü öngörülmektedir. Erkek çocuklarda kızlara oranla 4 katı fazladır ve genellikle çocuklarda ilk kez 2 ila 6 yaş arasında, iletişim ve dil becerileri oluşurken tespit edilir.

          Asperger bozukluğu olan bireylerin büyük çoğunluğu farklılıklarıyla başa çıkmayı öğrenebilmektedir ama bağımsız bir yaşam sürebilmeleri için sürekli moral desteğe ve teşviğe ihtiyaçları olabilir. Asperger sendromlu çoğu kişi evlenir ve çocuk sahibi olur. Detaylara dikkat etme ve ilgi alanlarına odaklanma gibi bazı tipik Asperger sendromu özellikleri üniversite hayatı ve iş kariyerinde başarı şansını arttırabilir. Teknoloji, Asperger sendromlu birçok kişiyi cezbeder ve en yaygın kariyer seçimleri mühendisliktir.

          Asperger sendromu, iyileştirilmesi gereken bir hastalık ya da engellilik olarak değil farklılık olarak görülmelidir. IQ'su Einstein'dan bile yüksek olan dahi çocuk Jacob Barnett örneğinde olduğu gibi gerekli ilgi gösterilip ihtiyacı olan ortam ve şartlar sağlanırsa çok iyi yerlere gelebilecekleri unutulmamalıdır. Yaşadıkları dönemde teşhisi konulamasa da Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein, Marie Curie ve Thomas Jefferson gibi tarihe geçmiş birçok önemli isimde de Asperger sendromu olduğu kabul edilmektedir.

Aspergerin belirtileri nelerdir? Asperger nasıl teşhis edilir? Aspergerin otizimden farkı nedir? Otistik çocuk ileride asperger olabilir mi? Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof.Dr. Barış Korkmaz anlatıyor...

Hiç yorum yok